Trenches

Broder

Fiis

Habibti

Habibi

Gassed

Zatla

Spliff

Shawty

Eybt

Khoya

Sh’ni

Gætter

Khanzir

Fiiz

Kebabnorsk Ordliste